V České republice poměrně vzácný druh . Obývá mělké tůně v pískovnách, lomech, lesní rybníčky , rašelinné vody .Na těchto lokalitách může být i velmi početná. Doba výskytu imág od května do srpna, s maximem v červnu a červenci, tedy nejpozději ze všech našich druhů r. Leucorrhinia.
     Menší vážka, se štíhlým zadečkem. Jako všechny druhy r. Leucorrhinia má bílý obličej. Dospělí samci jsou šedočerní, hruď je tmavá, nevýrazně kovově lesklá, zadeček s šedavým ojíněním , ojínění může přesahovat i na hruď a další článek zadečku. Oči samců jsou leskle šedomodré, s rudohnědou skvrnou. Mladí samci jsou podobní samicím, které jsou černavé, se žlutými skvrnami, které tvoří charakteristickou kresbu , na dalších článcích zadečku jsou žluté skvrny nevýrazné a dlouze protažené, ke konci se vytrácí. Oči mají samice hnědé. U obou pohlaví jsou na bázi zadních křídel tmavohnědé skvrny, u samic mohou přecházet do jantarova. Zadečkové přívěsky jsou bílé, plamky velmi tmavé, z vnější strany kontrastně lemované políčky s bílými žilkami .

      Samci proletují nízko nad otevřenou hladinou, často daleko od břehu, přitom je i na dálku dobře viditelný kontrast tmavých plamek a bílých žilek sousedních políček, stejně jako „svítící“ bílé zadečkové přívěsky. Často sedají na větve a stonky trčící z vody nebo na okolní vegetaci, kde též můžeme nalézt odpočívající samice a kopulující páry.