Menší vážka, typický zástupce r. Sympetrum, tj. s červeně zbarveným samcem a okrově žlutou samicí. Charakteristickými znaky (platné pro obě pohlaví) jsou velmi hustá žilnatina křídel, zřetelně rozšířený zadeček již od S4, od S7 se opět zužuje, párové trojúhelníkovitě protáhlé černé skvrny na bocích zadečku (díky jeho zploštění dobře viditelné i při pohledu svrchu) a černé nohy. Samec má rumělkově červený zadeček, na bocích (v oblasti černých skvrn) s přechodem do oranžova, obličejová část je žlutá, oči má svrchu rudohnědé, spodní strana očí je zelenožlutá. Nohy jsou celé černé. Plamky má světle rudohnědé. Samice a mladí samci jsou okrově žlutí. U mladých jedinců jsou plamky velmi světlé
Na dálku při povrchním pozorování možná záměna s většinou druhů rodu Sympetrum, při bližším pohledu díky černým nohám pouze s vážkou rudou. Její samci i samice však mají jiný tvar zadečku – ne tak zploštělý a v případě samců rozšířený spíše kyjovitě . U samců je dále dobrým vodítkem i červená barva obličeje S. sanguineum, stejně jako jiný od- stín červené na zadečku. U samic S. sanguineum, pokud jsou na bocích zadečku vyvinuté černé skvrny, nejsou tak pravidelně trojúhelníkovité, navíc na boku zadečku je pod nimi další řada skvrn tvořících černý pruh. Plamky dospělých S. sanguineum jsou na rozdíl od plamek vážky rumělkové tmavé.
U nás velmi vzácná vážka, s nevelkým počtem lokalit roztroušeně po celém území ČR. Osidluje různé druhy stojatých vod, obvykle tůně v lomech nebo cihelnách s prohřátými až vysychajícími mělčinami, často s vyšší emerzní vegetací (ostřice, rákos, orobince). Na vhodných lokalitách je možný masový výskyt. Objevuje se od června do září, s maximem v srpnu.