Rana Arvalis,Skokan ostronosý

Patří mezi naše nejmenší druhy skokanů. Dorůstá do velikosti 6 – 8 cm. Typickým znakem, jak již jméno napovídá, je ostře ukončený nos. Vniřní patní (metatarzální) hrbol je obvykle symetrický, palec je nejkratší u našich hnědých skokanů (Rana) a vnější patní hrbol je takřka neznatelný. Ušní bubínek je malý, zornice oka je oválná, zploštělá z vrchní i spodní strany. Délka zadní končetiny v poměru s tělem (metoda pro určování hnědých skokanů, používaná dříve) je velmi variabilní a u každé populace jiná, proto je tento znak nedůvěryhodný. Zbarvení je tvořeno převážně hnědou barvou ve všech odstínech. Odstín je zavislý na teplotě a vlhkosti okolí. U některých jedinců se můžeme setkat se světlým pruhem, táhnoucím se od nozder až po kloaku středem hřbetu. Pruh je ohraničen tmavými zbarvenimí. Tvoří tak dojem tří pruhů (tmavý-světlý-tmavý). Spánková skvrna je tmavě hnědá až černá. Na bocích těla najdeme mnoho tmavých skvrn což je typické pro skokana ostronosého, ale výrazněji toto můžeme pozorovat pouze u samic. Zadní končetiny jsou pruhované. Břicho i hrdlo jsou většinou jemně tečkovány. V době páření je pro samce typické zduření těla a intezivní modré zbarvení celého těla. Toto zbarvení však trvá jen velmi krátkou dobu a to jen několik dní či týden.

28.3.2016
22.3.2014
16.4.2013
Ostatní skokani