Vlha pestrá (Merops apiaster) je středně velký, pestře zbarvený pták z čeledi vlhovitých. Je to nezaměnitelný štíhlý pták s dlouhým, dolů zahnutým zobákem, dlouhými zašpičatělými křídly a dlouhým ocasem se dvěma prodlouženými středními pery. Zbarvení dospělých ptáků je velmi výrazné – modravá spodina těla, zářivě žluté hrdlo, žlutavě bílé ramenní skvrny a červenohnědé temeno, hřbet a svrchní strana křídla. Obě pohlaví se zbarvením neliší, mladí ptáci jsou shora matnější a zelenavější. Zobák je ve všech šatech černý, nohy tmavohnědé.

Hnízdí v severozápadní Africe, jihozápadní Evropě a západní Asii. Izolovaná populace žije také v jižní Africe.Severní hranice areálu kolísá a zvláště za teplých jar se posouvá daleko na sever, až po Island, Faerské ostrovy, Norsko nebo Švédsko.

V České republice bylo hnízdění poprvé prokázáno v roce 1954 u Lednice na jižní Moravě. Od poloviny 80. let hnízdí na jižní a jihovýchodní Moravě pravidelně, jinde je hnízdění zcela ojedinělé. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu počtu hnízdících ptáků; v letech 1985-89 byla celková početnost odhadnuta do 10 párů, v letech 2001-03 na 33-90 párů a v roce 2005 již na 180 párů.

Přílet na naše území probíhá především v druhé polovině května, odlet od konce srpna do poloviny září.K hnízdění vyhledává otevřenou členitou krajinu s pastvinami, křovinami, skupinami stromů nebo lesíky, často v blízkosti vody, běžně také v pískovnách.

Živí se výhradně hmyzem, který loví za letu, často ve velkých výškách. Stylem letu přitom připomíná jiřičku, s rychlým máváním křídel, klouzáním a rychlými výpady za kořistí. V potravě převažují blanokřídlí (včely ,vosy), dvoukřídlí, motýli, rovnokřídlí, vážky a brouci. Kutikul a nebezpečných žihadel vos, včel a sršní se zbavuje neobvyklým způsobem: hmyzem tak dlouho tluče o nějaký tvrdý předmět, dokud kutikulu nerozbije nebo žihadlo neodstraní.