Motýli

Řád motýli (Lepidoptera) je na našem území zastoupen asi 3000 druhy, z toho kolem 230 druhů připadá na denní zástupce. Velikost je značně odlišná – náš největší motýl – martináč hrušňový – má rozpětí křídel až 160 mm, zatímco jeden z nejmenších – drobníček jabloňový – měří v rozpětí kolem 5 mm.

Na těle motýla jsou dobře odlišitelné 3 oddíly: hlava, hruď a zadeček. Na hlavě jsou tykadla, oči a ústní ústrojí. Na hruď se připojují 3 páry končetin a křídla. Křídla jsou nejnápadnějším orgánem. Jsou pokryta šupinami o velikosti 0,07-0,4 mm. Jejich zbarvení je buďto pigmentosní (obsahují barviva), nebo interferenční (vzniká lomem a odrazem světelných paprsků na drobných lištách šupinek.
Vývoj motýlů probíhá proměnou dokonalou, tedy: vajíčko – housenka – motýl. Trvá zpravidla jeden rok, několik druhů žije pouze pár hodin a jen malá část (např. babočky) přezimují. Předci motýlů se vyskytují na zeměkouli už od druhohor, tehdy žijící druhy byly podle badatelů podobné našim.