V České Republice vzácná vážka s roztroušeným výskytem a s nejasnými habitatovými preferencemi. Často nalézána v nížinách i pahorkatinách, kde obývá mělké stojaté vody včetně rybníků, stálé populace  existují i na pstružích pěstírnách či rybářských sportovních rybnících nebo i betonových koupalištích. Místy se vyskytuje i v pomalu tekoucích potocích a kanálech. Druh druhé poloviny léta, výskyt trvá až do podzimu (konec října / počátek listopadu).
 Malá, díky specifické kresbě na křídlech nezaměnitelná vážka. Barevně i stavbou těla velmi podobná vážce rudé (S. sanguineum). Samci jsou jasně červení až tmavočervení, s kyjovitě rozšířeným zadečkem, plamky mají v dospělosti růžovočervené. Samice jsou okrově žluté, k stáru do hnědooranžova až červena, s černou spodní stranou zadečku. Plamky mají bílé (stejně jako mladí, nevybarvení samci). Nohy jsou u obou pohlaví černé.
Byť zbarvením výrazná, tak chováním nenápadná vážka.  Let je třepotavý, obvykle nízko nad vegetací. Samci nejsou teritoriální, vyhledávají vyvýšená místa v blízkém okolí reprodukčních lokalit, obvykle je nalézáme v pásu bylinných porostů nedaleko od břehové linie.