Velmi hojný a rozšířený druh, vyskytující se ve všech částech Čr s výjimkou horských oblastí.

Patří mezi středně velké druhy, v rámci rodu mezi druhy menší. Barva těla je hnědá až černohnědá.Hruď je světle až tmavě hnědě ochlupená. Barva zadečku je černohnědá, u samic hnědá. U samic jsou pruhy na boku hrudi žluté až zelenožluté, na zadečku jsou všechny skvrny žlutozelené, u některých jedinců mohou být i modré.
Oči jsou u samců modré až hnědomodré, vespod více hnědé, u samic zelenohnědé. Křídla obou pohlaví jsou čirá nohy černé zakončené háčky pro dobré uchycení na vegetaci.

Druh osidluje téměř všechny typy stojatých vod. Vyhýbá se tekoucím vodám, dává přednost plytkým vodám.

Je zdatným letcem, za letu i loví a konzumuje potravu. Potravou se mohou stát i menší druhý jako např. šídélko brvonohé a jiné malé druhy.
Samci jsou slabě teritoriální a vyskytují ve větších početnostech na lokalitu (2-4 samci na teritorium). Vyhledávají bohatě zarostlé rybníky vegetací (rákos) kde se ukrývají a přenocují.

Samci letem ve výšce do 1 metru nad hladinou či zemí pátrají po samičce. Po spojení se samičkou se zavěšují na listy vyšší vegetace kde odpočívají.
Samice kladou vajíčka samostatně v příbřežních partiích, jakým jsou porosty vegetace, plovoucí listy a větve. Samice při kladení noří konec zadečku pod hladinu a klade vajíčka do listů a stébel rostlin.
Larvy se vyvíjejí rychle, několik měsíců – 2 roky. Líhnou se od poloviny června až do konce srpna.