Menší šídlo připomínající mozaikovitým vzorem zbarvením malé druhy rodu Aeshna, od nich se však liší řadou morfologických znaků. Samci jsou na tmavém podkladě zadečku modře skvrnití, na hřbetní straně hrudi mají výrazné zelené  pruhy. Samice mají hřbetní skvrny na zadečku žluté, a na rozdíl od samců je u nich na bocích zadečku nápadný pruh žlutozelených skvrn.  U obou pohlaví jsou na zelených bocích hrudi výrazně černě lemované linie švů, velmi dlouhé a úzké plamky, tvar zadečku, který je celkově robustnější a u samců se na S2 nezužuje. Krom dalších detailů v žilnatině křídel se liší i velmi mírným zaoblením báze zadní hrany zadních křídel a výrazně ochlupenou hrudí.

V České republice je výskyt spíše ostrůvkovitý, zejména v nivách velkých řek, kde jej často najdeme na slepých ramenech či aluviálních tůních. Oproti většině dalších šídel patří mezi výrazně jarní druhy s těžištěm výskytu v květnu a červnu.