Poměrně nenápadný druh šídlatky. Vyskytuje se u rybníků, mokřadů, tůní, na slatiništích apod., podmínkou je dostatečné pokrytí makrofytní vegetací, zejména rostlin s plovoucími listy, popř. dostatečné množství odumřelé rostlinné hmoty (např. orobinec).

Barva žlutohnědá,tmavohnědý vzor na světlehnědém pozadí,plamka tmavá,mírně kovový lesk.

Imaga žijí velmi dlouho, až 10 měsíců. Líhnou se v pozdním létě, u vody se však dlouho nezdržují a odlétají do křovin a lesů.Jediný druh spolu s paediscou, který u nás přezimuje ve stadiu imaga ,zimu přečkává ukrytá  mezi listy a v trávě .Na jaře se vrací k vodě, proto šídlatky hnědé patří mezi první vážky, které můžeme vidět u vody již za prvních slunečních dnů na jaře.Kladení vajíček je většinou prováděno v tandemu do odumírajících i živých rostlinných pletiv. Larvální vývoj je velmi rychlý a během léta se líhne nová generace.