Největší evropská vážka, mírně větší než C. boltonii. Obě pohlaví výrazně žlutočerně pruhovaná. Podobně jako C. boltonii má na boku hrudi 3 žluté pruhy a S1 se žlutou boční apikální skvrnou ve tvaru „C“. Mezi diagnostické znaky patří kombinace zbarvení zadečkových článků S5-S8 s redukovanými distálními žlutými proužky, naopak proximální skvrny jsou rozsáhlejší a obvykle na hřbetě propojené. Occipitální trojúhelník je černý a kostální žilka žlutá. Důležitým znakem je podoba vnějšího zadního rohu antehumerálních skvrn, který je protažen do zřetelného ostrého cípu.
 
 Balkánský druh, v ČR na okraji areálu, stálé populace zatím jen v Chřibech. Stejně jako C. boltonii obývá lesní potoky s písčitým dnem.
 Je možné, že je na některých lokalitách přehlížen/zaměňován s běžnějšími druhy páskovců.Na našem území záměna možná zejména s oběma dalšími druhy běžnějších páskovců. Na první pohled je podobnější C. boltonii díky relativně většímu rozsahu žlutých prvků, vzorem zbarvení zadečku je naopak bližší druhu C. bidentata. Ten je však menší a má i menší žluté skvrny na zadečku.