Větší, výrazně žlutočerně zbarvený druh klínatky. Nohy jsou černé, nápadně podélně žlutě žíhané. Oči samce jsou zelené, samice zelenomodré. Specifická je kresba na hrudi: při pohledu svrchu černé pruhy kompletně uzavírají žlutou barvu (tvoří žlutá oválná oka), žlutá kresba mezi těmito oky tvoří písmeno „T“, prostřední černý pruh blíže přednímu pruhu, Interpleurální pruh (z boku nad prostřední nohou) je velmi krátký, metapleurální pruh (nad zadní nohou) je úzký a nerozvětvený. Zadeček je v žlutočerné kombinaci, na jeho hřbetní straně tvoří žlutá barva podélný pruh sahající až na S9.

 V ČR je klínatka žlutonohá vzácná,obývá zejména velké, hlubší, pomalu tekoucí nížinné řeky s písčitým až bahnitým dnem,pravidelně se s ní lze setkat jen na několika úsecích Labe, Moravy, Dyje nebo Odry, na jiných tocích je její výskyt výjimečný a nepravidelný.
Samci obvykle létají nízko nad vodní hladinou vodního toku, blízko břehu. Často usedají na příbřežní bylinnou vegetaci, kde jsou i přes své pestré zbarvení velmi nenápadní. Nejčastěji usedají do trávy vysoké 20 – 50 cm, několik metrů od břehu, kde je též nejsnáze při procházení vegetace vyplašíme. Při lovu kořisti se vzdalují od řeky, létají nad okolními loukami, poli a polními cestami. Samice žijí skrytým způsobem života, zdržují se hlavně ve vegetaci i ve větší vzdálenosti od vody. Kopulace se obvykle odehrává v závěsu na okolní vegetaci. Samice klade vajíčka za letu, bez doprovodu samce. Oproti jiným našim klínatkám se vyskytují výrazně později, nejvíce v srpnu.