Tělo je žluto-zeleně zbarvené s černými úzkými pruhy na hrudi. Jako jediná klínatka, vyskytující se v Česku, má v přední části těla převládající nápadně zelenou barvu, ostatní klínatky jsou zbarveny žlutě. Oči se na temeni nestýkají (poznávací znak klínatek). Samička má na záhlaví útvary připomínající rohy, které jen málo převyšují oči. Křídla jsou čirá s rozpětím  65-75 mm. Nohy má žluté s podélnými černými pruhy. Svrchu zadečku má žluté skvrny. Zadeček je u samečků na posledních článcích rozšířený.

V Česku se vyskytuje většinou vzácně,je chráněna  jako silně ohrožený druh.Ohrožení klínatky rohaté spočívá hlavně v zániku biotopu, ve kterých se mohou vyvíjet její nymfy.

Nymfy (larvy) se líhnou z vajíčka po několika týdnech. Vajíčko někdy může i přezimovat, většinou ale přezimovává nymfa. Nymfy žijí na písčitých dnech čistých tekoucích vod. Zde se živí malým vodním hmyzem. Nymfa se vyvíjí 2-4 roky.Dospělci se líhnou od května do července. Létají až do konce září.Dospělé klínatky zaletují někdy i daleko od vody, pak je lze potkat na lesních cestách, mýtinách apod. Často odpočívají na zemi nebo na vegetaci. Samičky nemají kladélka, proto snáší vajíčka za letu nad vodní hladinou, na které jsou pak neseny proudem dál, než se uchytí na dně.