Asi 3 km severozápadně od  městečka Strážnice se nachází PP Osypané břehy, kde se nachází tři krásně vyvinuté meandry řeky Moravy.  Do rezervace patří také přilehlé lesy.

Pro vážkaře je toto území zajímavé hlavně pro výskyt klínatek , žije tu ohrožená klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes), pozornost zasluhuje i výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus) i klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia ).Všechny tři uvedené druhy klínatek potřebují pro svůj vývoj koryto přirozeného charakteru s mělčinami s písčitým až štěrkovým sedimentem. Pro líhnutí a život imág těchto druhů jsou důležité přirozené nezpevněné břehy a štěrkopískové lavice.

Minulou sezonu tu  nebyl problém najít 100 kousků těchto krásných tvorů , taky se tu dají najít šídla rákosní,vážky jižní i žíhané a další zajímavé druhy , ale způsob letošního léta zdá se být poněkud neštastný  ,takže místo mraku klínatek jsme našli jen pár kusů 🙁 , ale zase mě potěšilo, že mezi ně patřil samec klínatky vidlité (Onychogomphus forcipatus ), poslední z klínatek , která mi chyběla 🙂

Klínatka rohatá

Klínatka vidlitá