Vážky se vyvíjí proměnou nedokonalou, tzn. že jejich vývoj nezahrnuje stádium kukly. Nymfy (larvy) vážek se rodí ve vodě nebo v blízkosti vody z vajíčka .Pokud vajíčko nepřezimovává, tak se z něj líhne nymfa po dvou až čtyřech týdnech.  Pronymfa se ještě moc nepodobá vážce, až při dalším svlékání se na ní objevují první společné rysy. Svlékání nymfy probíhá asi 10-15x. Při každém svlékání larva odvrhuje celou pokožku s dýchacím a zažívacím traktem.Při jednotlivých svlékáních se postupně nymfa vyvíjí a celkově roste. Vyvíjí se několik měsíců až let, některé druhy až 5 let (páskovec).

Před posledním svlékáním nymfa přestává přijímat potravu a vylézá na vzduch, většinou na stonky rostlin, někdy přímo na břeh. Líhnutí probíhá nejčastěji za teplého počasí v ranních hodinách. Larva se pevně přichytí podkladu a vážka se začne líhnout.

Líhnutí  vážky trvá přibližně od 30 –60 min. Postupně při něm imago prochází několika klidovými a aktivními fázemi. Od prasknutí exuvie,po vysunutí hlavy, pak   vysunutí trupu dole hlavou , přetočení imaga nahoru, protáhnutí trupu a křídel, až po vysušení a roztáhnutí křídel . Během tohoto líhnutí musí být dokončena přeměna řady tělních orgánů, která byla postupně zahájena již v době dorůstání larvy.

Po vylíhnutí je jedinec měkký, nevybarvený a neschopný letu, za nepříznivého počasí se může tato doba prodloužit až na několik dní. Většina druhů se zavěšuje na rostlinách svisle hlavou nahoru. Exuvie jsou k podkladu silně přichyceny, proto je možné svlečku nalézt na stejném místě ještě několik dní po jejich vylíhnutí .

  Úplné vybarvení a zpevnění těla trvá několik dnů. V té době je vážka hodně zranitelná a snaží se co nejlépe ukrýt ve vegetaci před případnými predátory.