Český název druhu – vědecký název – stupeň ohrožení v Česku – zvýrazněný text je odkaz do atlasu vážek

Czech name of the species scientific name the level of threat in the Czech Republic highlighted text is a link to a dragonfly atlas

motýlicovití - Calopterygidae

motýlice obecná – Calopteryx virgo  málo dotčený
motýlice lesklá – Calopteryx splendens     málo dotčený

šídlatkovití - Lestidae

šídlatka velká – Lestes viridis     málo dotčený
šídlatka brvnatá – Lestes barbarus     zranitelný
šídlatka zelená – Letses virens  zranitelný
šídlatka velkoskvrnná – Lestes macrostigma     kriticky ohrožený
šídlatka páskovaná – Lestes sponsa  málo dotčený
šídlatka tmavá – Lestes dryas     zranitelný
šídlatka hnědá – Sympecma fusca     téměř ohrožený
šídlatka kroužkovaná – Sympecma paedisca     kriticky ohrožený

šidélkovití - Platycnemididae

šidélko brvonohé – Platycnemis pennipes     málo dotčený

šidélkovití - Coenagrionidae

šidélko ruměnné – Pyrhossoma nymphula  málo dotčený
šidélko rudoočko – Erythromma najas     málo dotčený
šidélko znamenané – Erythromma viridulum     téměř ohrožený
šidélko přilbovité – Coenagrion mercuriale     pro území ČR vymizelý
šidélko huňaté – Coenagrion scitulum     kriticky ohrožený
šidélko kopovité – Coenagrion hastulatum     téměř ohrožený
šidélko jarní – Coenagrion lunulatum     kriticky ohrožený
šidélko ozdobné – Coenagrion ornatum     kriticky ohrožený
šidélko páskované – Coenagrion puella     málo dotčený
šidélko širokoskvrnné – Coenagrion pulchellum     málo dotčený
šidélko kroužkované – Enallagma cyathigerum     málo dotčený
šidélko malé – Ischnura pumilio     téměř ohrožený
šidélko větší – Ischnura elegans     málo dotčený
šidélko lesklé – Nehalennia speciosa     kriticky ohrožený

Šídla - Anysoptera
šídlovití - Aeschnidae

šídlo horské – Aeshna caerulea     kriticky ohrožený
šídlo sítinové – Aeshna juncea     zranitelný
šídlo rašelinné – Aeshna subarctica     kriticky ohrožený
šídlo pestré – Aeshna mixta    málo dotčený
šídlo rákosní – Aeshna affinis   zranitelný
šídlo modré – Aeshna cyanea    málo dotčený
šídlo velké – Aeshna grandis    málo dotčený
šídlo červené – Aeshna isosceles     zranitelný
šídlo královské – Anax imperator   málo dotčený
šídlo tmavé – Anax parthenope     zranitelný
šídlo hnědé – Hemianax ephippiger     málo dotčený
šídlo luční – Brachytron pratense     ohrožený

klínatkovití - Gomphidae

klínatka žlutonohá – Gomphus flavipes     ohrožený
klínatka obecná – Gomphus vulgatissimus     zranitelný
klínatka rohatá – Ophiogomphus cecilia     ohrožený
klínatka vidlitá – Onychogomphus forcipatus     ohrožený

 
páskovcovití - Cordulegastridae

páskovec velký – Cordulegaster heros     ohrožený
páskovec dvojzubý – Cordulegaster bidentata     zranitelný
páskovec kroužkovaný – Cordulegaster boltonii     zranitelný

 

lesklicovití - Corduliidae

lesklice měděná – Cordulia aenea     málo dotčený
lesklice zelenavá -Somatochlora metallica     málo dotčený
lesklice jižní -Somatochlora meridionalis    nemá
lesklice horská – Somatochlora alpestris     ohrožený
lesklice severská – Somatochlora arctica     ohrožený
lesklice skvrnitá – Somatochlora flavomaculata    ohrožený
lesklice velká – Epitheca bimaculata    kriticky ohrožený

vážkovití - Libellulidae

vážka čtyřskvrnná – Libellula quadrimaculata   málo dotčený
vážka plavá – Libellula fulva   kriticky ohrožený
vážka ploská – Libellula depressa     málo dotčený
vážka černořitná – Orthetrum cancellatum     málo dotčený
vážka bělořitná – Orthetrum albistylum     málo dotčený
vážka hnědoskvrnná – Orthetrum brunneum     ohrožený
vážka žlutoskvrnná – Orthetrum coerulescens     ohrožený
vážka červená – Crocothemis erythraea     málo dotčený
vážka žíhaná – Sympetrum striolatum     téměř ohrožený
vážka obecná – Sympetrum vulgatum    málo dotčený
vážka jižní – Sympetrum meridionale     ohrožený
vážka jarní – Sympetrum fonscolombii     ohrožený
vážka žlutavá – Sympetrum flaveolum     málo dotčený
vážka rudá – Sympetrum sanguineum     málo dotčený
vážka rumělková – Sympetrum depressiusculum     kriticky ohrožený
vážka tmavá – Sympetrum danae     málo dotčený
vážka podhorní – Sympetrum pedemontanum     ohrožený
vážka široká – Leucorrhinia caudalis     pro území ČR vymizelý
vážka běloústá – Leucorrhinia albifrons     kriticky ohrožený
vážka čárkovaná – Leucorrhinia dubia     zranitelný
vážka tmavoskvrnná – Leucorrhinia rubicunda     ohrožený
vážka jasnoskvrnná – Leucorrhinia pectoralis     zranitelný

zdroj : Wikipedie a Vážky ČR.