Šídlatka hnědá – Sympecma fusca

Poměrně nenápadný druh šídlatky. Vyskytuje se u rybníků, mokřadů, tůní, na slatiništích apod., podmínkou je dostatečné pokrytí makrofytní vegetací, zejména rostlin s plovoucími listy, popř. dostatečné množství odumřelé rostlinné hmoty (např. orobinec). Barva žlutohnědá,tmavohnědý vzor

More