Šídlo sítinové – Aeshna juncea

Severský druh, u nás od nižších středních poloh do hor, typický obyvatel lesních rybníčků, rašelinišť a hor­ských vrchovišť, stačí mu i relativně maloplošné, makrovegetací zarostlé bažiny s nepatrným podí­lem otevřené vodní hladiny. Šídlo s ty­pickým

More