Méně nápadně zbarvené šídlo. Samci a samice jsou tmavohnědí, v některých případech s modrým nádechem na zadečku. Samice jsou obvykle zbarveny ve zřetelně bledších tónech než samci, ale jsou známy i androchromní formy. Starší samice mají křídla s jemným hnědým závojem, výraznějším zejména v distální třetině. Výrazné (zejména u samců) je světlemodré „sedélko“ na S2 a S3, které zasahuje i na boky zadečku, u imaturních jedinců je sedélko trávově zelené. Mezi sedélkem a prvním článkem zadečku S1 je pro tento druh typický žlutý pruh, byť u některých samic může chybět. Typické i je tmavozelené zbarvení očí

U nás se vyskytuje  zejména v nižších polohách, preferuje větší vodní plochy s otevřenou vodní hladinou (větší rybníky, zatopené lomy a pískovny, údolní nádrže), obvykle s vyvinutou příbřežní vegetací. Je druhem pozdního jara a první poloviny léta, i když ojediněle se může vyskytnout až do velmi pozdního léta.